Bazenski filtri in filtrirne naprave

Poskrbite za mehansko čistočo vode

Bazenski filtri sodijo med filtrirne naprave, katerih naloga je, da skrbijo za mehansko čistočo vode – iz vode torej čistijo umazane delce (prah, blato, …). V bazenski industriji so najpogosteje uporabljeni peščeni in kartušni bazenski filtri.

Peščeni bazenski filtri so sestavljeni iz filtrske posode, napolnjene s filtrirnim medijem, šest-potnega ventila, manometra, črpalke in vseh potrebnih cevnih inštalacij. Kartušni bazenski filtri pa so sestavljeni iz filtrirne posode in filtrirnega vložka ali kartuše, manometra, ventilov in cevnih instalacij.

Kot filtrirni medij v filtru, lahko uporabimo filtrirni pesek, AFM (aktivni filtrirni medij), diatomejsko zemljo, kartuše in podobno. Za bazene se v bazenskih filtrih najpogosteje uporablja filtrirni pesek, za boljšo kvaliteto bazenske vode pa AFM (aktivni filtrirni medij), ki zagotavlja filtracijo manjših delcev iz bazenske vode in daljšo življenjsko dobo.

Velikost filtrirne naprave določamo glede na velikost bazena in obremenitev bazenske vode (število kopalcev, količina umazanih delcev iz okolja, …).

Ponudbo filtrov lahko najdete v katalogu ali spletni trgovini.

Primer peščenega filtra

 

 

Primer kartušnega filtra in kartuše

 

Primer ultrafiltracije

 

Navodila menjave peska v filtru

Navodila upravljanja s filtrom