Bazenski filtri in filtrirne naprave

Filter je srce bazena

Bazenski filtri sodijo med filtrirne naprave, katerih naloga je, da skrbijo za mehansko čistočo vode – iz vode torej čistijo umazane delce (prah, blato, …). V bazenski industriji so najpogosteje uporabljeni peščeni in kartušni bazenski filtri.

Peščeni bazenski filtri so sestavljeni iz filtrske posode, napolnjene s filtrirnim medijem, šest-potnega ventila, manometra, črpalke in vseh potrebnih cevnih inštalacij. Filter je postavljen v strojnici, običajno ob bazenu in s cevmi povezan z bazenom, ne glede na tip bazena. Kot filtrirni medij v peščenem filtru lahko uporabimo filtrirni pesek, AFM (aktivni filtrirni medij), diatomejsko zemljo  in podobno. Za bazene se v bazenskih filtrih najpogosteje uporablja filtrirni pesek, za boljšo kvaliteto bazenske vode pa priporočamo AFM (aktivni filtrirni medij), ki zagotavlja precej boljšo filtracijo, večji prihranek pri porabi vode in elektrike in daljšo življenjsko dobo.

Kartušni bazenski filtri so sestavljeni iz filtrirne posode s filtrirnim vložkom ali kartušo, manometrom, črpalko in cevnih instalacij. Kartušni filtri zagotavljajo fino filtracijo, saj zadržijo manjše delce (20 mikronov) kot pesek. Različni kartušni filtri uporabljajo različne kartuše, cenejše so papirne (za enkratno uporabo), priporočamo poliestrske z daljšo življenjsko dobo in možnostjo pranja.

 

Velikost filtrirne naprave določamo glede na velikost bazena in obremenitev bazenske vode (število kopalcev, količina umazanih delcev iz okolja, …). Za vaš bazen se posvetujte z našimi prodajniki.

 

Ponudbo filtrov lahko najdete v katalogu ali spletni trgovini.

Primer peščenega filtra

 

 

Primer kartušnega filtra in kartuše

 

Navodila menjave peska v filtru

Navodila upravljanja s filtrom