Kako vzdržujem bazen?

Za doseganje kristalno čiste in neoporečne bazenske vode je vodo potrebno vzdrževati z bazenskimi preparati. Najpomembnejše pri vzdrževanju kemično neoporečne vode sta dva parametra, in sicer pH vrednost vode ter vsebnost prostega klora.

 

Klor pa ni edino dezinfekcijsko sredstvo. Poznamo še aktivni kisik in brom. Testiranje, oziroma merjenje teh parametrov je potrebno izvajati enkrat tedensko, oziroma ob vročih dneh. Takrat je posebej priporočljivo, da se voda testira vsaj dvakrat na teden. Kako merimo in dovajamo te parametre preverite pa na tej povezavi …

 

OPOZORILA:

 1. Bazenskih preparatov se med seboj NE meša. Pri dodajanju v bazen jih je potrebno dodajati v enournem razmiku.
 2. Bazenskih preparatov NE dodajate direktno v bazen, ampak vedno v skimer. Za varno vzdrževanje vode namreč obstajajo navodila, ki je potrebno upoštevati. Preparatov se nikoli ne dotikajte z roko, vedno uporabljajte rokavice in zaščitno masko.

Katere vrste bazenov ločimo?

Bazene ločimo na več vrst. Glavna razlika je v načinu posnemanja plavajoče umazanije. Tu ločimo Skimmerski in bazen s prelivnim robom.

Skimmer (angl. to skimm: posneti) posnema umazanijo s pomočjo površinske napetosti in odsesava skozi loputo v filter. Pri prelivnem bazenu pa se posneta umazanija izliva in odteka v prelivni odtok in odteče v filter. Prvi tip ni primeren za javna kopališča.

 

Glede na ta dva tipa lahko ločimo zidane/betonirane, poliestrske, keramične in montažne bazene. Zidani in betonirani bazeni se običajno vkopljejo v tla ali pa se obsujejo. Obloženi so lahko s keramiko ali PVC folijo. Pri poliestrskih in keramičnih gre za pred izdelane školjke, narejene v enem kosu in so lahko atraktivnih modernih oblik. Montažni bazeni so običajno prostostoječi, obdani s kovinskim obodom in obloženi s PVC folijo.

Glede na uporabo pa bazene delimo še na zasebne, javne, olimpijske in druge. Posebnost je EndlessPools (protitočni) bazen, ki je namenjen plavanju na mestu oziroma treningu.

Kako sčistiti peščeni filter – rokovanje s 6-potnim ventilom?

OPOZORILO: MED VSAKIM PRESTAVLJANJEM ROČICE 6-POTNEGA VENTILA IZKLOPITE ČRPALKO!

 

seznanitev s položaji ročice 6-potnega ventila:

 1. Filtriranje bazenske vode.
 2. Pranje filtrirnega medija.
 3. Pranje cevi.
 4. Praznjenje bazena.
 5. Cirkulacija bazenske vode.
 6. Zaprto.

 

OPOZORILO: MED VSAKIM PRESTAVLJANJEM ROČICE 6-POTNEGA VENTILA IZKLOPITE ČRPALKO!

 

V peščenem filtru imamo filtrirni medij, v katerem se nabira mehanska umazanija. Ob preveliki količine umazanije se zmanjša pretok vode, kar pa zmanjša zmožnost filtriranja. Zaradi tega je potrebno filtrirni medij očistiti vsakih 10‐14 dni ali takrat, ko tlak v filtru naraste za 0,5 bara več, kot je delovni tlak. Delovni tlak je za vsak bazen drugačen, zato si ga je potrebno ob zagonu zapomniti ali zapisati. V  normalnih pogojih se giblje med 0,6‐1,2 bara.

 

Ob zagonu je si zabeležite prvotni delovni tlak! Ko tlak v filtru naraste za 0,5 bara več, je čas za pranje filtra.

 

Čiščenje filtrirnega medija v filtru izvedemo po naslednjem postopku:

 1. izklopimo črpalko filtra.
 2. Ročico prestavimo na položaj 2 – ”pranje filtrirnega medija”.
 3. Vklopimo črpalko filtra za cca 5 minut oz. dokler na kanal ne priteče čista voda.
 4. Izklopimo črpalko filtra.
 5. Ročico prestavimo na položaj 3 – ”pranje cevi”.
 6. Vklopimo črpalko filtra za 30‐60 sekund.
 7. Izklopimo črpalko filtra.
 8. Ročico prestavimo na 1 – ”filtriranje bazenske vode”.
 9. Vklopimo črpalko filtra.

Kako zamenjam pesek v filtru?

Pri filtrih, ki uporabljajo pesek kot filtrirnim medij, je potrebno le-tega zamenjati vsakih 4‐5 let. Filtrom, ki kot filtrirni medij uporabljajo AFM steklo, pa je potrebno menjati vsakih 10  let.

 

Postopek je sledeč:

 1. Izklopimo črpalko.
 2. Položaj ventilov je sledeč:
 3. ventil SKIMMER zaprt,
 4. ventil TALNI ODTOK zaprt,
 5. ventil SESANJE zaprt,
 6. ventil POVRATEK zaprt,
 7. ostali ventili ostanejo v enakem položaju kot so bili nastavljeni.
 8. Odpremo filter, tako, da odstranimo 6‐potni ventil.
 9. Iz filtra posesamo, ali kako drugače odstranimo stari filtrirni medij.
 10. Speremo notranjost filtra.
 11. Prepričamo se, da so kraki zvezde na dnu filtra res pritrjeni.
 12. Pred nasipanjem novega filtrirnega medija zaščitimo sredinsko cev v filtru, in sicer tako, da nam v njo filtrirni medij ne pada.
 13. Nasipljemo nov filtrirni medij. Najprej nasipljemo grobi filtrirni medij, tako, da pokrijemo zvezdo, nato dodamo fini filtrirni medij.
 14. Zapremo filter.
 15. Prestavimo ventile v prvoten položaj:
 16. ventil SKIMMER odprt,
 17. ventil TALNI ODTOK odprt na ½,
 18. ventil SESANJE zaprt,
 19. ventil POVRATEK odprt,
 20. ostali ventili ostanejo v enakem položaju kot so bili nastavljeni.
 21. Izvedemo pranje filtrirnega medija (glej poglavje ”navodilo za pranje filtra”).

 

Za lažjo predstavo si lahko ogledate tudi video, kako zamenjati pesek v peščenem filtru, ki smo ga pripravili za vas: https://www.youtube.com/watch?v=z9I5afaPvqQ&t=69s.

 

PRIPOROČILO: Za upravljanje filtra in menjavo filtrirnega medija naročite strokovnjaka. Servis lahko naročite telefonsko 02/300 00 75 ali pošljete elektronsko pošto na [email protected].

Kako očistiti PVC oblogo bazena?

Na PVC oblogi se tekom uporabe nabira umazanija, ki pa se čez zimo dodatno poveča. Čiščenje PVC obloge se večinoma izvaja v pomladnih mesecih, ko spraznimo bazen. Na PVC oblogi se nabira dvojna umazanija, in sicer organska ter vodni kamen. Iz tega razloga je za čiščenje potrebno uporabljati dvoje različnih čistil.

 

Priporočljiva čistila za čiščenje vodnega kamna so kislinska čistila kot Decalcit super. Priporočljiva čistila za čiščenje organske umazanije pa alkalna čistila kot je Bordnet ali Deliclean. Čiščenje PVC obloge opravite v oblačnem vremenu ali zvečer, ko sonce ni več tako močno.

 

Postopek čiščenja je sledeč:

 1. Z vodo namočite cca 1 m2 površine bazenske obloge.
 2. Čistilo nanesite na čistilno gobico ali pa ga razpršite po PVC oblogi in očistite namočeno površino.
 3. Očiščeno površino zelo dobro sperite. Za čiščenje lahko uporabite gobice, ščetke ali krpe, nikakor pa ne ščetk ali drugih ostrih pripomočkov.

  Čistila je potrebno razredčiti v razmerju, napisanem na embalaži.

 

Če so v bazenu nerjaveče INOX lestve, šobe, odtoki ali prirobnice, jih očistite s Flexinox čistilom. Pri uporabi čistila se ravnajte po navodilih proizvajalca.