Kako vzdržujem bazen?

Za doseganje kristalno čiste in neoporečne bazenske vode je vodo potrebno vzdrževati z bazenskimi preparati. Najpomembnejše pri vzdrževanju kemično neoporečne vode sta dva parametra, in sicer pH vrednost vode ter vsebnost prostega klora.

 

Klor pa ni edino dezinfekcijsko sredstvo. Poznamo še aktivni kisik in brom. Testiranje, oziroma merjenje teh parametrov je potrebno izvajati enkrat tedensko, oziroma ob vročih dneh. Takrat je posebej priporočljivo, da se voda testira vsaj dvakrat na teden. Kako pravilno merimo te parametre preverite pa na naslednji povezavi.

 

OPOZORILA:

 1. Bazenskih preparatov se med seboj NE meša. Pri dodajanju v bazen jih je potrebno dodajati v enournem razmiku.
 2. Bazenskih preparatov NE dodajate direktno v bazen, ampak vedno v skimer. Za varno vzdrževanje vode namreč obstajajo navodila, ki je potrebno upoštevati. Preparatov se nikoli ne dotikajte z roko, vedno uporabljajte rokavice in zaščitno masko.

Katere vrste bazenov ločimo?

Bazene ločimo na več vrst. Glavna razlika je v načinu posnemanja plavajoče umazanije. Tu ločimo Skimmerski in bazen s prelivnim robom.

Skimer (angl. to skimm: posneti) posnema umazanijo s pomočjo površinske napetosti in odsesava skozi loputo v filter. Pri prelivnem bazenu pa se posneta umazanija izliva in odteka v prelivni odtok in odteče v filter. Prvi tip ni primeren za javna kopališča.

 

Glede na ta dva tipa lahko ločimo zidane/betonirane, poliestrske, keramične in montažne bazene. Zidani in betonirani bazeni se običajno vkopljejo v tla ali pa se obsujejo. Obloženi so lahko s keramiko ali PVC folijo. Pri poliestrskih in keramičnih gre za pred izdelane školjke, narejene v enem kosu in so lahko atraktivnih modernih oblik. Montažni bazeni so običajno prostostoječi, obdani s kovinskim obodom in obloženi s PVC folijo.

Glede na uporabo pa bazene delimo še na zasebne, javne, olimpijske in druge. Posebnost je EndlessPools (protitočni) bazen, ki je namenjen plavanju na mestu oziroma treningu.

Kako sčistiti peščeni filter – rokovanje s 6-potnim ventilom?

OPOZORILO: MED VSAKIM PRESTAVLJANJEM ROČICE 6-POTNEGA VENTILA IZKLOPITE ČRPALKO!

Seznanitev s položaji ročice 6-potnega ventila:

 1. Filtriranje bazenske vode.
 2. Pranje filtrirnega medija.
 3. Pranje cevi.
 4. Praznjenje bazena.
 5. Cirkulacija bazenske vode.
 6. Zaprto.

OPOZORILO: MED VSAKIM PRESTAVLJANJEM ROČICE 6-POTNEGA VENTILA IZKLOPITE ČRPALKO!

V peščenem filtru imamo filtrirni medij, v katerem se nabira mehanska umazanija. Ob preveliki količine umazanije se zmanjša pretok vode, kar pa zmanjša zmožnost filtriranja. Zaradi tega je potrebno filtrirni medij očistiti vsakih 10‐14 dni ali takrat, ko tlak v filtru naraste za 0,5 bara več, kot je delovni tlak. Delovni tlak je za vsak bazen drugačen, zato si ga je potrebno ob zagonu zapomniti ali zapisati. V  normalnih pogojih se giblje med 0,6‐1,2 bara.

Ob zagonu si zabeležite prvotni delovni tlak! Ko tlak v filtru naraste za 0,5 bara, je čas za pranje filtra.

Čiščenje filtrirnega medija v filtru izvedemo po naslednjem postopku:

 1. izklopimo črpalko filtra.
 2. Ročico prestavimo na položaj 2 – ”pranje filtrirnega medija”.
 3. Vklopimo črpalko filtra za cca 5 minut oz. dokler na kanal ne priteče čista voda.
 4. Izklopimo črpalko filtra.
 5. Ročico prestavimo na položaj 3 – ”pranje cevi”.
 6. Vklopimo črpalko filtra za 30‐60 sekund.
 7. Izklopimo črpalko filtra.
 8. Ročico prestavimo na 1 – ”filtriranje bazenske vode”.
 9. Vklopimo črpalko filtra.

Kako zamenjam pesek v filtru?

Pri filtrih, ki uporabljajo pesek kot filtrirnim medij, je potrebno le-tega zamenjati vsakih 4‐5 let. Filtrom, ki kot filtrirni medij uporabljajo AFM steklo, pa je potrebno menjati vsakih 10  let.

 

Postopek je sledeč:

 1. Izklopimo črpalko.
 2. Položaj ventilov je sledeč:
 3. ventil SKIMMER zaprt,
 4. ventil TALNI ODTOK zaprt,
 5. ventil SESANJE zaprt,
 6. ventil POVRATEK zaprt,
 7. ostali ventili ostanejo v enakem položaju kot so bili nastavljeni.
 8. Odpremo filter, tako, da odstranimo 6‐potni ventil.
 9. Iz filtra posesamo, ali kako drugače odstranimo stari filtrirni medij.
 10. Speremo notranjost filtra.
 11. Prepričamo se, da so kraki zvezde na dnu filtra res pritrjeni.
 12. Pred nasipanjem novega filtrirnega medija zaščitimo sredinsko cev v filtru, in sicer tako, da nam v njo filtrirni medij ne pada.
 13. Nasipljemo nov filtrirni medij. Najprej nasipljemo grobi filtrirni medij, tako, da pokrijemo zvezdo, nato dodamo fini filtrirni medij.
 14. Zapremo filter.
 15. Prestavimo ventile v prvoten položaj:
 16. ventil SKIMMER odprt,
 17. ventil TALNI ODTOK odprt na ½,
 18. ventil SESANJE zaprt,
 19. ventil POVRATEK odprt,
 20. ostali ventili ostanejo v enakem položaju kot so bili nastavljeni.
 21. Izvedemo pranje filtrirnega medija (glej poglavje ”navodilo za pranje filtra”).

 

Za lažjo predstavo si lahko ogledate tudi video, kako zamenjati pesek v peščenem filtru, ki smo ga za vas pripravili TUKAJ.

 

PRIPOROČILO: Za upravljanje filtra in menjavo filtrirnega medija naročite strokovnjaka. Servis lahko naročite telefonsko 02/300 00 75 ali pošljete elektronsko pošto na [email protected].

Kako očistiti PVC oblogo bazena?

Na PVC oblogi se tekom uporabe nabira umazanija, ki pa se čez zimo dodatno poveča. Čiščenje PVC obloge se večinoma izvaja v pomladnih mesecih, ko spraznimo bazen. Na PVC oblogi se nabira dvojna umazanija, in sicer organska ter vodni kamen. Iz tega razloga je za čiščenje potrebno uporabljati dvoje različnih čistil.

Priporočljiva čistila za čiščenje vodnega kamna so kislinska čistila kot Decalcit super. Priporočljiva čistila za čiščenje organske umazanije pa alkalna čistila kot je Bordnet ali Deliclean. Čiščenje PVC obloge opravite v oblačnem vremenu ali zvečer, ko sonce ni več tako močno.

Postopek čiščenja je sledeč:

 1. Z vodo namočite cca 1 m2 površine bazenske obloge.
 2. Čistilo nanesite na čistilno gobico ali pa ga razpršite po PVC oblogi in očistite namočeno površino.
 3. Očiščeno površino zelo dobro sperite. Za čiščenje lahko uporabite gobice, mehke ščetke ali krpe, nikakor pa ne ostrih ščetk ali drugih ostrih pripomočkov. Čistila je potrebno razredčiti v razmerju, napisanem na embalaži.

Elbe podaja naslednja navodila: Navodila za vzdrževanje PVC obloge Elbtal

Kako vzdrževati nerjaveče jeklo v bazenu

Če so v bazenu nerjaveče INOX lestve, šobe, odtoki, prirobnice, rolete ipd, jih je potrebno pravilno vzdrževati. Zelo pomembno je vzdrževanje ustreznih parametrov vode in čiščenje z ustreznimi čistili kot npr: s Flexinox čistilom. Pri uporabi čistila se ravnajte po navodilih proizvajalca. Za nerjaveče jeklo (v nadaljevanju inox) priporočamo, da se držite sledečega postopka:

A. POSTOPEK ČIŠČENJA

Vse inox izdelke s finalno satinirano ali polirano površino je obvezno čistiti po sledečem postopku:

 1. temeljito umivanje z mehko gobo prepojeno z vodo iz vodovoda z dodanim čistilom za čiščenje inox izdelkov (pripravimo po navodilih proizvajalca, običajno razredčimo v vroči vodi)
 • Prepovedana je uporaba materialov ali pripomočkov, ki bi lahko povzročali raze na površini!
 • Pri čiščenju je obvezno nameniti posebno pozornost težko dostopnim mestom (koti, za ostrimi robovi, skrita mesta, itd.) –  tam se nabira umazanija in ostanki kemičnih sredstev, ki se uporabljajo za vzdrževanje kvalitete bazenske vode. Te kemikalije  hitro povzroči korozijo nerjavečega jekla!
 • Na območju vgrajenih inox izdelkov je izrecno prepovedana uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor (Cl ) ali klorove spojine !; 
 • priporočljiva pa so sredstva, ki vsebujejo citronsko kislino
 • POMEMBNO: V kolikor po predpisanem postopku ali s posebnim čistilom (kot npr. Xintox), na kateremkoli mestu inox izdelka s finalno satinirano ali polirano površino ni možno odstraniti umazanije o tem obvezno javite Odgovorni osebi za čiščenje inox izdelkov
 1. večkratno izpiranje s čisto vodo iz vodovoda
 2. temeljito osušitev z mehkimi krpami za brisanje !!!

 

B. POGOSTOST ČIŠČENJA

 1. Cona A – zaprto-pokrito območje kjer je v vodi dovoljeno od 0,6 -1,2 mg prostega klora (zaprti otroški bazeni, whirpooli) in v okolici do 10 m: dvakrat na teden !
 2. Cona B – zaprto-pokrito območje kjer je v vodi dovoljeno do 0,5 mg prostega klora (ostalo območje pod kupolo): enkrat na teden !
 3. Cona C – območje zunanjih bazenov: dvakrat na mesec ! oz. pogosteje na tistih mestih, kjer se hitreje nabira umazanija in vodni kamen. V času mirovanja zunanjih bazenov – čez zimo zadošča izveden postopek enkrat na dva mesca (ali začasna konzervacija in dekonzervacija po posebnem postopku).

V primeru izvajanja kakršnihkoli gradbenih ali drugačnih del in postopkov, ki niso predmet namena uporabe objekta in imajo za posledico uhajanje prahu in/ali umazanije v prostor je obvezna predhodna zaščita inox izdelkov in takoj po končanih delih čiščenje po zgoraj predpisanem Postopku

V primeru izvedbe t.i. »kloršoka« – začasnega kloriranja bazenske vode čez predpisano dovoljeno mero za uporabo – (izjemoma največ za nekaj ur !) je obvezno takoj po končanju!  vse inox izdelke z vidno – satinirano ali polirano površino očistiti po zgoraj predpisanem Postopku.