Vodohran je poseben zbiralnik za shranjevanje vode in so ene glavnih komponent vodovodnega sistema. 

Vodohrani služijo kot regulatorji neenakomernosti porabe vode. Na konstrukcijo vodohrana bistveno
vpliva nosilnost tal. Če so geomehanski in geološki pogoji slabši, mora biti vodohran čimbolj monoliten. Konstrukcijo sestavljajo vodni prostori in armaturne celice, v katere so speljani vsi priključki. Voda iz vodohranov, ki so vedno postavljeni na višje ležečih krajih,  nato priteka po ceveh do pipe večjega dela prebivalcev. V vodohranih mora biti vedno zadostna količina vode, ki jo lahko uporabimo tudi v primeru požara ali intervencije.

 Izpolnjene morajo biti tudi higienske zahteve. Materiali morajo biti kemično stabilni, zaščititi morajo vodo pred škodljivimi vplivi iz zemlje in atmosfere ter neposredno svetlobo. Vodohrani morajo vzdrževati stabilno temperaturo, voda v njih mora krožiti, da ne pride do razvoja mikroorganizmov.

Vodohrane delimo po različnih kriterijih:
– po legi: talni, nadtalni ali stolpni
– po funkciji: prehodni, razbremenilni, protiležni
– na kapaciteto: majhni (<500 m3), srednji (500 do 5000 m3), veliki (>5000 m3)
– po izvedbi: enocelični, dvocelični, dvojni, večcelični
– po obliki: pravokotni, krožni, druge izpeljane oblike

Gradnja ali obnova vodohrana je individualen projekt, ki zahteva skrbno načrtovanje in svetovanje. Zato so vse ponudbe individualne. Za strokovno izvedbo se obrnite na [email protected] ali 02/300 00 70 ali pošljite povpraševanje.

 

(vir: splet)