Objavil(-a) Jaka Cebe / NoviceUncategorized / 0 Komentarjev

Boniteta odličnosti A

S ponosom vas obveščamo, da smo za leto 2018 prejeli bonitetno oceno odličnosti A!

Kaj je boniteta odličnosti?
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Kaj pomeni ocena A?
Bonitetna ocena odličnosti A pomeni, da poslovni subjekt spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

 

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:
– stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– izbris subjekta iz poslovnega registra,
– blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma